PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller for å forminske.

Bedre lesbarhet   Original
Konsmo Fabrikker AS

Konsmo Fabrikker AS

Breilimoen 15 4525 Konsmo
38 28 13 00
firmapost@konsmohus.no

Frank Hestås

Adm. dir.
382 81 307 / 911 70 560
frank.hestaas@konsmohus.no

Per Jan Ougland

Økonomisjef
382 81 303 / 900 21 956
per.jan.ougland@konsmohus.no

Anita Andersen

Resepsjon
382 81 300
anita.andersen@konsmohus.no

Janet Hestås

Kontormedarbeider
382 81 346
janet.hestaas@konsmohus.no

Klara F. Stedjan

Kontormedarbeider
382 81 305
klara.stedjan@konsmohus.no

Reidun Nodevik

Kontormedarbeider
382 81 304
reidun.nodevik@konsmohus.no

Geir Stolpestad

Avd. leder kalkulasjon
382 81 322 / 418 55 816
geir.stolpestad@konsmohus.no

Ole Jan Heddeland

Boligkonsulent
469 51 447
ojh@konsmohus.no

Geir Beer-Svendsen

Prosjektleder
382 81 344 / 901 26 754
geir.b.svendsen@konsmohus.no

Tove Gyland

Avd. leder prosjektering (arkitekt/teknisk)
382 81 336 / 992 67 936
tove.gyland@konsmohus.no

Terje Bruskeland

Ingeniør/faglig leder
382 81 325
terje.bruskeland@konsmohus.no

Pål Backstrøm

Tekniker
382 81 376 / 918 53 341
paal.backstrom@konsmohus.no

Danny Fåland

Ingeniør
38 28 13 24
danny.faaland@konsmohus.no

Andreas Meland

Ingeniør
382 81 323 / 905 80 659
andreas.meland@konsmohus.no

Tor Inge Ågedal

Tekniker
382 81 332
tor.inge.aagedal@konsmohus.no

Sigurd Håland

Teknisk tegner
382 81 350 / 970 80 356
sigurd.haaland@konsmohus.no

Annette Byre

Ingeniør
382 81 353
abyre@konsmohus.no

Audun Rossevatn

Tekniker
382 81 319 / 481 17 089
audun.rossevatn@konsmohus.no

Zoran Ku`cera

Teknisk tegner
382 81 333 / 466 93 428
zoran.kucera@konsmohus.no

Simon Nodevik

Produksjonsjef
382 81 306 / 950 38 104
simon.nodevik@konsmohus.no

Reidar Wilhelmsen

Innkjøpsjef
382 81 309 / 482 93 663
reidar.wilhelmsen@konsmohus.no

Tor Rødland

Innkjøper / Salg byggevarer
382 81 321 / 975 98 011
tor.rodland@konsmohus.no

Ole Smedsland

Innkjøper
382 81 328 / 943 76 452
ole.smedsland@konsmohus.no

Håkan J. Andersson

Materialkalkulatør
382 81 302 / 909 98 368
haakan.j.andersson@konsmohus.no

Ragnar Granlund

Materialkalkulatør
38 28 13 20
ragnar.granlund@konsmohus.no

Odd Ågedal

Byggeleder
382 81 367 / 913 56 607
odd.aagedal@konsmohus.no