PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller for å forminske.

Bedre lesbarhet   Original
Modultyper
;

Barnehage

Hver barnehage tilpasses antall brukere og kundens behov.

Barnehagen utformes med tanke på å gi barna et godt miljø for lek og læring
samtidig som den tilpasses de stedlige forhold og omgivelser.

Se referanser barnehager her.