PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller for å forminske.

Bedre lesbarhet   Original
;

ASYL- OG FLYKTNINGEBOLIGER

Verden er i stor endring og mange mennesker er på flukt.  Med det øker behovet for innlosjering av mennesker i en vanskelig livssituasjon.  Våre forlegningsmoduler vil være aktuelle og teknisk gode løsninger til asyl- og flyktningeboliger.

Kontakt oss for mer informasjon:
Kontaktperson asylsituasjonen:
Frank Hestås:  911 70 560  -  frank.hestaas@konsmohus.no
John Stedjan:  952 20 120  -  john.stedjan@konsmohus.no