PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller for å forminske.

Bedre lesbarhet   Original
;

Gammelt viker for nytt!

"Hus treng folk", - heter det i en gammel slager.  Det bekrefter så visst bildet av det gamle huset som stod på Storkemoen i Konsmo.
I sin tid ble det sikkert oppført av lokale håndverkere med kortreiste materiale, og kan slik sett kalles et "konsmohus".
Det har sikkert i sine glansdager vært et godt hjem for mennesker i generasjoner.  Ting endres med tiden, og nå er husets dager over.

Som ellers i livet, blir gammelt ofte erstattet med nytt, for som det også er skrevet i nevnte sang: "Folk treng hus"!
Snart blir det igjen liv og røre med ny bosetning på Storkemoen, nå i nye konsmohus, - hjem for generasjoner.
Nytt boligfelt blir etablert med kort avstand til skolen, flerbrukshallen og idrettsanlegget på Helle, samt til Konsmo sentrum, med alle dets fasiliteter.  Adkomst til alt via gang- og sykkelsti.

I feltet planlegges oppføring av en firemannsbolig. Videre er det tomter for eneboliger og to-mannsboliger.
Det blir mulighet for individuell tilpasning innenfor reguleringsbestemmelsene.  I feltet blir det også en stor lekeplass.

Etter planen starter vi med salget sommeren 2015.  Ta gjerne kontakt og meld din interesse.
 

Storkemoen, kart.jpg